Skip to content

POZ

Deklaracja wyboru
Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej NFZ

Zapraszamy chętnych do składania deklaracji przystąpienia do nowo otwieranej
Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) do lekarza rodzinnego i pielęgniarki rodzinnej.

Wypełnioną i podpisaną deklarację prosimy złożyć w siedzibie przychodni, lub przesłać na adres przychodni:
New Line Clinics Sp. z o.o. , ul. Wyszyńskiego 1, 10-457 Olsztyn.

Deklarację do wypełnienia w formie papierowej można także odebrać osobiście w siedzibie przychodni.

Otwarcie POZ 1.02.2023 - ZAPISZ SIĘ!

Zadzwoń! Jak możemy Ci pomóc?

Play Video